Práce

Svatopluk Klesnil : Německá a česká fotografie na Rýmařovsku

Autor: Svatopluk Klesnil
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Jiří Siostrzonek
Inventární číslo: Mg-174/16
Rok: 2016

Diplomová práce mapuje německou a českou fotografii na Rýmařovsku s důrazem na fotografickou dokumentaci každodenního života lidí v této oblasti, v období od druhé poloviny 19. století do současnosti. Velká část diplomové práce se věnuje fotografiím českého dokumentaristy Jindřicha Štreita a uvádí je do širších lokálních souvislostí.

Svatopluk Klesnil: Německá a česká fotografie na Rýmařovsku (PDF soubor)