Práce

Daniel Waclawek : Život a dílo Jana Byrtuse

Autor: Daniel Waclawek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Milan Borovička
Oponent: Vojtěch Bartek
Inventární číslo: Bc - 72/98
Rok: