Práce

Radovan Kodera : Eduard Ingriš - fotografické dílo

Autor: Radovan Kodera
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Mg-147/14
Rok: 2014

Tématem mé diplomové práce je osobnost Eduarda Ingriše, českého hudebního skladatele, dirigenta, cestovatele, mořeplavce, filmaře a fotografa, žijícího od r. 1947 v Jižní Americe, převážně v Peru a od r. 1962 až do své smrti v r. 1991 v USA. Ve své práci představím život a pohnuté osudy autora a zaměřím se především na jeho fotografickou tvorbu, která kulminovala v letech 1947-1962 v Jižní Americe. Pokusím se zhodnotit jeho tvorbu v dobových souvislostech a zaměřím se na některé jeho fotografické soubory i významné či obrazově působivé fotografie.

Radovan Kodera: Eduard Ingriš - fotografické dílo (PDF soubor)