Práce

Renata Köhlerová : Napětí v současné izraelské umělecké fotografii

Autor: Renata Köhlerová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jan Dvořák
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-185/17
Rok: 2017

Tato diplomová práce má ambici zvýšit povědomí o současné umělecké fotografii na území státu Izrael. Čtenáře seznámí s průřezem dějinami fotografie v Izraeli, dříve tedy v Palestině, které jsou základnou pro pochopení jejího současné vývoje. Čtenáři představí stručný přehled dějin fotografie v Izraeli - od příchodu prvních osadníků, přes vznik státu Izrael, jeho budování a život v permanentním válečném stavu. Především se soustředí na směřování izraelské fotografie v současnosti. Vizuální umění různého charakteru a neposlední řadě také umělecká fotografie jsou pro nás podnětným prostředkem pro vnímání izraelské kultury a židovské společnosti vůbec. Klíčová slova: Izrael, umělecká fotografie, izraelsko-palestinský konflikt, Židé, fotožurnalistika

Renata Köhlerová: Napětí v současné izraelské umělecké fotografii (PDF soubor)