Práce

Michaela Koleková : Pätdesiate roky v domkumentarnej fotografii na slovesnku

Autor: Michaela Koleková
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-211/19
Rok: 2019

Témou mojej diplomovej práce sú päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii na Slovensku. V práci rozoberám dobu päťdesiatych rokov a jej vplyv na tvorbu fotografov. Súčasťou práce je aj stručné zhrnutie dejín slovenskej fotografie od roku 1918 do 1949, taktiež sa konkretétne zameriavam na vybraných štyroch autorov a to Karola Kállaya, Igora Grossmanna, Jána Cifru a Magdalénu Robinsonovú.

Michaela Koleková: Pätdesiate roky v domkumentarnej fotografii na slovesnku (PDF soubor)