Práce

MgA. Ing. Peter Korček : Fotoklub Retina

Autor: Peter Korček
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-199/18
Rok: 2018

Témou tejto diplomovej práce je pôsobenie Fotoklubu Retina v Senici v rokoch 1942 až 2018. Retina ostáva jedným z najstarších fotoklubov na Slovensku. Práca približuje jeho vznik, históriu a činnosť a taktiež poskytuje prehľad o fotografickej tvorbe jeho významných aj menej známych členov.

Peter Korček: Fotoklub Retina (PDF soubor)