Práce

Krzystof Kowalczyk : Fotografie v tvorbě vybraných polských umělců po roce 2000

Autor: Krzystof Kowalczyk
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Mg-137/14
Rok: 2014

Téma práce je vliv fotografie na polské umění po roce 2000. Práce má průřezový charakter. Soustřeďuje se na projekty, které nejlépe přibližují různorodost použití fotografie v současném polském umění a snaží se zařadit k hlavním směrům rozvoje umění po roce 2000. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem fotografie přesahuje čistě fotografický rámec a objevuje se mezi ostatními prostředky uměleckého vyjádření – jakým způsobem je fotografie přetvářena, transformována a „osvojována“ autory, kteří nejsou čistě fotografy.

Krzystof Kowalczyk: Fotografie v tvorbě vybraných polských umělců po roce 2000 (PDF soubor)