Práce

Milan Krištůfek : Fotografické práce Ivana Kafky

Autor: Milan Krištůfek
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Mg-205/19
Rok: 2019

Tématem mé diplomové práce je fotografické dílo Ivana Kafky. Cílem nebylo zmapovat veškeré fotografie za celou jeho dosavadní tvůrčí kariéru, ale zaměřit se především na odobí mezi lety 1975–1986, v němž vznikly ty nejzásadnější snímky. V této době pro něj fotografie znamenaly neodmyslitelnou součást jeho umělecké práce a samy o sobě obstojí jako umělecká díla, přičemž nejsou jen pouhou dokumentací. U jednotlivých souborů zařazuji Kafku do kontextu s českou i světovou fotografickou scénou.

Milan Krištůfek: Fotografické práce Ivana Kafky (PDF soubor)