Práce

Lea Lovišková : Jaroslav Žiak

Autor: Lea Lovišková
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Marek Malůšek
Inventární číslo: Mg-163/16
Rok: 2016

Témou mojej teoretickej diplomovej práce je osobnosť, fotografická tvorba, a pedagogické pôsobenie Jaroslava Žiaka. Autor patrí do mladšej strednej generácie slovenských fotografov a medzi prvých absolventov fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa zameriava predovšetkým na portrétnu a dokumentárnu fotografiu. Je známy svojimi rozsiahlymi časozbernými cyklami, na ktorých pracuje paralelne niekoľko rokov. Venuje sa čistej nemanipulovanej fotografii, predovšetkým na stredný a veľký formát. Napriek tomu, že Jaroslav Žiak patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej fotografickej scény, jeho tvorbe sa nikto systematicky nevenoval. Vo svojej práci sa preto pokúsim zhodnotiť a aktuálne vypovedať o doterajšej Žiakovej tvorbe (1994 -2016) v aktuálnych kontextoch a s dôrazom na vybrané fotografické cykly.

Lea Lovišková: Jaroslav Žiak (PDF soubor)