Práce

Michał Łuczak : Intimita v polské fotografii

Autor: Michał Łuczak
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-96/10
Rok: