Práce

Filip Habart : Prvky expresionismu v české fotografii

Autor: Filip Habart
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Aleš Kuneš
Inventární číslo: Bc - 74/98
Rok: