Práce

Roman Machek : Fotografické výstavy v Severočeském muzeu v Liberci

Autor: Roman Machek
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-186/17
Rok: 2017

Práce se zabývá historií fotografických výstav pořádaných v Severočeském muzeu v Liberci. Všímá si především autorských výstav a výstav Tvůrčí fotografie. Pro úplnost jsou uvedeny také výstavy, ve kterých je důležitější objekt fotografování než autorský přístup. Práce si také všímá vazeb mezi výstavním programem fotografických výstav a správou fotografického materiálu v muzeu.

Roman Machek: Fotografické výstavy v Severočeském muzeu v Liberci (PDF soubor)