Práce

Eva Malúšová : Intimita ve fotografiích studentů ITF v letech 2011 - 2016

Autor: Eva Malúšová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Marek Malůšek
Oponent: Štěpánka Stein
Inventární číslo: Mg-175/16
Rok: 2016

Tématikou intimity ve fotografii jsem se zabývala již ve své bakalářské práci, ve které jsem představila tvorbu několika zvolených současných českých autorů, kteří ve své tvorbě touto tématikou zabývají. V diplomové práci bych chtěla zaměřit svou pozornost na studenty naší školy ITF, kteří se tohoto tématu dotýkají a dlouhodobě se mu věnují.

Eva Malúšová: Intimita ve fotografiích studentů ITF v letech 2011 - 2016 (PDF soubor)