Práce

Anna Matuszna : Téma básní a pohádky v současné reklamě

Autor: Anna Matuszna
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Dita Pepe
Inventární číslo: Mg-149/14
Rok: 2014

Práce je pojednáním o současných vazbách komerční fotografické scény s prvky legend, mýtů a pohádek. Na vybraných příkladech byly představeny různé přístupy fotografů k věčně živému počátku, kterým jsou mytické nebo legendární příběhy. Práce popisuje také soukromé projekty inspirované fantastickou tematikou, což umožnilo doplnit výsledný obraz

Anna Matuszna: Téma básní a pohádky v současné reklamě (PDF soubor)