Práce

Vladimír Meletzký : Galerie Café Amadeus Muzeum umění Olomouc

Autor: Vladimír Meletzký
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Marek Malůšek
Inventární číslo: Mg-201/18
Rok: 2018

Při tvorbě této práce čerpám ze zkušeností získaných bádáním nad rozsáhlou fotografickou sbírkou výtvarné fotografie ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Tam jsem vytvářel svou teoretickou bakalářskou práci pro Institut tvůrčí fotografie FPF SU. Seznamoval jsem se s díly významných autorů. Autorů, se kterými jsem neměl a ani jsem nemohl mít osobní zkušenost. Zde, v Galerii Café Amadeus je situace jiná. Až na vyjímky, jsem měl tu čest, mnohé vystavující autory osobně a mnohdy dosti důkladně poznat v rámci svého a jejich studia na Institutu tvůrčí fotografie. O to více to byla práce zajímavější, sledovat vývoj v tvorbě těchto autorů od příchodu do prvního ročníku školy, až po společně sdílenou radost z jejich prvních výstav právě v této galerii Café Amadeus v Olomouci.

Vladimír Meletzký: Galerie Café Amadeus Muzeum umění Olomouc (PDF soubor)