Práce

Lukáš Němeček : Parfém v reklamní fotografii 20. století

Autor: Lukáš Němeček
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Karel Poneš
Oponent: Vladimír Novotný
Inventární číslo: Mg-212/19
Rok: 2019

Ve své práci se v zabývám stručnou historií parfémů, jejich klasifikací, výrobou a vývojem obalů, Následující část práce popisuje počátky a rozvoj reklamní fotografie se zaměřením na propagaci parfémů, které rozděluji na před a po druhé světové válce. Popisuji různé tendence stylu propagace a způsob, jakým byl parfém ve fotografii zobrazován. V práci se dále zabývám jednotlivými autory, jejich pracemi a parfémovými domy.

Lukáš Němeček: Parfém v reklamní fotografii 20. století (PDF soubor)