Práce

MgA. Vladimír Novotný : Zobrazování mužského aktu v české fotografii po roce 1990

Autor: Vladimír Novotný
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Pavel Mára
Inventární číslo: Mg-150/14
Rok: 2014

Diplomová práce se věnuje zobrazování mužského aktu ve fotografii v Čechách po roce 1990. Sleduje vývoj a různorodost zobrazování v závislosti na 3 procesu tvorby autorů, smyslu a důvodu zobrazování, časové lince, předchůdcům v této tematice a v kontextu zahraničních autorů.

Vladimír Novotný: Zobrazování mužského aktu v české fotografii po roce 1990 (PDF soubor)