Práce

Pawel Olejniczak : Situace polské fotografie aktualit po roce 2005

Autor: Pawel Olejniczak
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-151/14
Rok: 2014

Ve své práci jsem se snažil přiblížit situaci v polské fotografii aktuálních událostí. Jaký vliv na ilustraci deníků a týdeníků má současný stav na trhu s tiskovinami. Tuto analýzu jsem srovnal s celkovým rozvojem médií. Chtěl jsem se rovněž pozastavit nad budoucností fotografií zachycujících aktuální události, tak zvané news.

Pawel Olejniczak: Situace polské fotografie aktualit po roce 2005 (PDF soubor)