Práce

Daniel Poláček : Zobrazení fenoménu ošklivosti ve fotografii po roce 1945 na vybraných příkladech

Autor: Daniel Poláček
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-213/19
Rok: 2019

Tématem mé diplomové práce je zobrazení fenoménu ošklivosti. Diplomová práce přináší teoretický exkurz různých pojetí estetického fenoménu ošklivosti v oblasti výtvarného umění a předloží analýzu ukázek prací vybraných fotografů, kteří prvek ošklivosti ve své tvorbě, datované po roce 1945, použili. Součástí této diplomové práce je i obrazová příloha, ve které jsou zahrnuté ukázky jak ukázky zobrazení ošklivosti v oblasti výtvarného umění, tak snímků fotografů, které v mé práci zmiňuji.

Daniel Poláček: Zobrazení fenoménu ošklivosti ve fotografii po roce 1945 na vybraných příkladech (PDF soubor)