Práce

Lucia Petrůjová : Vladimír Koštial – monografie

Autor: Lucia Petrůjová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jan Dvořák
Oponent: Peter Korček
Inventární číslo: Mg-206/19
Rok: 2019

Diplomová práce mapuje život a dílo fotografa Vladimíra Koštiala (1912 – 2001). Představuje jeho rozsáhlou žánrově rozmanitou fotografickou tvorbu. Prezentuje komplexně zpracovanou biografii, bibliografii, publikační a výstavní činnost autora. Rozšiřuje pohled na tvorbu Vladimíra Koštiala v rámci kontextu doby a zařazuje jeho dílo do československé fotografie. Práce také nastiňuje další postup při seznamování široké veřejnosti s dílem tohoto fotografa

Lucia Petrůjová: Vladimír Koštial – monografie (PDF soubor)