Práce

Kaja Rata : Interpretace fotografického cyklu literárním způsobem. Analýza vybraných příkladů.

Autor: Kaja Rata
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-214/19
Rok: 2019

Práce se zabývá fotografií jako nosičem určitých obsahů, čili jako realizací literárních modelů, které se uplatňují ve vybraných příkladech. Z tohoto důvodu v ní rozebírám hlavní problémy týkající se literárních žánrů a snažím se postihnout interference, které existují mezi pravidly narativu ve fotografickém cyklu a v krásné literatuře.

Kaja Rata: Interpretace fotografického cyklu literárním způsobem. Analýza vybraných příkladů. (PDF soubor)