Práce

Rafal Siderski : Inscenace v polské dokumentární fotografii po roce 2000

Autor: Rafal Siderski
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-153/14
Rok: 2014

Tato práce je analýzou jevu, kterým je využívání inscenačních prostředků v dokumentární fotografii v Polsku po roce 2000. Po krátkém biogramu popisuji nejzajímavější příklady využívání inscenování v dokumentární fotografii. Soustředím se na to, jaké prostředky fotografové využívají a za jakým účelem. Na základě této práce bude možné vytvořit obraz tohoto jevu v současnosti v Polsku.

Rafal Siderski: Inscenace v polské dokumentární fotografii po roce 2000 (PDF soubor)