Práce

Gita Skaličková : Atelier fotografie na VŠUP v letech 2005-2007

Autor: Gita Skaličková
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Neuveden
Inventární číslo: Mg-105/10
Rok: 2010

Ve své magisterské diplomové práci jsem se pokusila sledovat činnost Ateliéru fotografie Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze v letech 2005 - 2007 pod vedením MgA. Ivana Pinkavy. Jeho osobnost mne oslovila již před mnoha lety. Nejen jeho tvorba, ale i životní postoje a názory na současné výtvarné umění. Snažila jsem se blíže představit tohoto renomovaného fotografa v roli pedagoga, zachytit jeho vliv na studenty a zhodnotit přínos jejich vzájemné spolupráce po dobu jeho působení na škole.

Gita Skaličková: Atelier fotografie na VŠUP v letech 2005-2007 (PDF soubor)