Práce

Jiří Kudělka : Metodika výuky obrazové skladby na Lidové konzervatoři v Ostravě

Autor: Jiří Kudělka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Miloslav Stibor
Inventární číslo: Bc - 80/98
Rok: