Práce

Petr Štěpán : Vladimír Kozlík – PER UNIVERSUM

Autor: Petr Štěpán
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-216/19
Rok: 2019

Cílem diplomové práce je představit a zmapovat tvorbu fotografa a pedagoga Vladimíra Kozlíka, včetně jeho způsobu myšlení a vnímání světa. Jedná se o monografický celek představující biografické detaily i analytické pasáže jednotlivých děl. V práci jde převážně o interpretaci tvůrčí činnosti Vladimíra Kozlíka, snahu o co nejhlubší propojení s autorovou myslí a proniknutí do světa člověka, pro kterého je cit a čistota svědomí tou nejdůležitější věcí v životě.

Petr Štěpán: Vladimír Kozlík – PER UNIVERSUM (PDF soubor)