Práce

Lukáš Tofan : Odkaz Nové topografie v české fotografii

Autor: Lukáš Tofan
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Mg-217/19
Rok: 2019

Cílem práce je zanalyzovat odkaz americké Nové topografie v české fotografii. V první části práce analyzuji umělecké a socio-kulturní kořeny výstavy, která stála u zrodu tohoto dnes již světoznámého fotografického přístupu. Dále definuji, jaké jsou základní obsahové a formální charakteristiky Nové topografie. Na základě této definice analyzuji českou fotografii od osmdesátých let dvacátého století po současnost a hledám autory, kteří ve své tvorbě navazovali a rozvíjeli tento fotografický přístup.

Lukáš Tofan: Odkaz Nové topografie v české fotografii (PDF soubor)