Práce

Václav Vašků : Antonín Kratochvíl

Autor: Václav Vašků
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Mg-178/16
Rok: 2016

Cílem této diplomové práce bylo přiblížit život a dílo fotografa Antonína Kratochvíla. Práce popisuje jeho pohnuté životní osudy od dětství, emigraci z Československa, přes dobu studií v Amsterdamu a odchod do Los Angeles, až po práci pro prestižní světová média a založení fotografické agentury VII. Pro hlubší pochopení Kratochvílova díla je práce doplněna i o některé jeho názory a životní postoje.

Václav Vašků: Antonín Kratochvíl (PDF soubor)