Práce

Jan Vermouzek : Fotografové soch

Autor: Jan Vermouzek
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Jan Mahr
Inventární číslo: Mg-189/17
Rok: 2017

Diplomová práce na téma Fotografové soch má za cíl prostřednictvím významných autorů jež se tomuto tématu věnovali, nebo věnují prozkoumat tuto tvorbu z pěti hledisek. Z pohledu volné tvorby, která nějak reflektuje sochařská díla, fotografie soch v architektuře a veřejném prostoru, sochy v provozu galerie a ateliéru, společná tvorba fotografa a sochaře. Závěrem prozkoumat monografická díla sochařů dvacátého prvního století.

Jan Vermouzek: Fotografové soch (PDF soubor)