Práce

Evžen Sobek : Teoretické práce Eugena Wiškovského

Autor: Evžen Sobek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Bc - 84/98
Rok: