Práce

Roman Vondrouš : Dvě dekády Czech Press Photo

Autor: Roman Vondrouš
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-156/14
Rok: 2014

Práce mapuje existenci fotožurnalistické soutěže za posledních 20 let (1995 až 2014). Sleduje její postupný vývoj od samotných začátků až po současnost a detailněji se zaměřuje na dvě nejvýznamnější kategorie soutěže, a to Fotografie roku a  Granty Prahy. Práce je bohatě doplněna autentickými rozhovory s osobnostmi fotografie jak z řad teoretiků, tak samotných fotografů. Nechybí ani další obsáhlá obrazová publikace vítězných a oceněných snímků.

Roman Vondrouš: Dvě dekády Czech Press Photo (PDF soubor)