Práce

Martin Wágner : Dana Kyndrová

Autor: Martin Wágner
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Mg-133/13
Rok: 2013

Text se zabývá činností přední české dokumentaristky Dany Kyndrové v oboru fotografie v letech 1973–2013. V sledovaném období přibližuje jednak realizaci vlastních fotografických projektů, jednak rekapituluje kurátorskou činnost při pořádání výstav fotografií z našich novodobých dějin. Práce zároveň pojednává o oboru dokumentární fotografie jako takové. Rozebírá její problematiku a možnosti užití soudobých dokumentárních snímků.

Martin Wágner: Dana Kyndrová (PDF soubor)