Práce

Tomasz Wiech : Mezi orientalismem a ,,podhalanismem“

Autor: Tomasz Wiech
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Mg-194/18
Rok: 2018

V práci bych rád analyzoval fotografie týkající se horalstva pořízené před rokem 1914 a zamyslel se nad tím, jak ovlivňují fotografie horalů realizované v současnosti. Název své práce čerpám z článku Marie Małanicz Przybylské, která píše o konstruktu „podhalanismu“ a přirovnává ho k pojmu „orientalismus“ stvořeného Edwardem Saidem. Tím, co oba pojmy spojuje, je jasně vnímaný stav přítomnosti „jiného“. V případě Podhalí byl tímto „jiným“ horal objevovaný příchozími z hloubi Polska, pocházejícími z řad inteligence. Práci jsem zahájil s předpokladem, že oba tyto proudy lze navzájem porovnat a uplatnit na ně stejný pojmový aparát. Na dalších stranách práce posuzuji také mezi nimi existující rozdíly vyplývající z různého postavení Podhalí a zámořských kolonií vůči centru. V poslední části práce ukazuji, jak moc je současné vnímání Podhalí fotografy zatíženo tím, jak tento region a jeho obyvatele představili první fotografové 19. století před 100 lety.

Tomasz Wiech: Mezi orientalismem a ,,podhalanismem“ (PDF soubor)