Práce

Aneta Wójcik : Mezi dokumentem a současným umění. Fotografie v Polsku po roce 2000

Autor: Aneta Wójcik
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Jan Brykczynski
Inventární číslo: Mg-180/16
Rok: 2016

Ve své práci analyzuji hranice mezi fotografickým dokumentem a uměním. Na základě v současnosti přijímaných definicí tvořím continuum od čistého doku‑ mentu k čistému umění na příkladu současných polských fotografických cyklů. Vy‑ brané cykly analyzuji a vztahuji se přitom k přijatým definicím, na jejichž základě určuji, v jakém bodě continua by se měly ocitnout. I přes v současnosti se vyskytující kontroverze ohledně definování těchto pojmů, se podařilo rozmístit cykly na této ose a definovat, na kolik máme v případě dané práce co do činění s fotografickým dokumentem a na kolik s uměním. Práce se snaží uspořádat v současné fotografii panující chaos pojmů, týkající se hranic mezi dokumentem a uměním. Jejím cílem je také upozornit na jisté posuny, které v této oblasti v současnosti probíhají, především ve vztahu k fotografickému dokumentu a jím plněných funkcí.

Aneta Wójcik: Mezi dokumentem a současným umění. Fotografie v Polsku po roce 2000 (PDF soubor)