Práce

Adrian Wykrota : PIX.HOUSE – Místo pro fotografii

Autor: Adrian Wykrota
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo: Mg-219/19
Rok: 2019

Předmětem této teoretické práce je analýza pozice dokumentární fotografie v Poznani (Polsko) v období 1956–2014 a představení místa pro fotografii Pix.house (galerie, festival fotografických knih Xprint, workshopy, vydavatelství), které působí v Poznani od roku 2014 jako občanská iniciativa a které prostřednictvím svých aktivit má výrazný vliv na vizuální vzdělávání mladých fotografů, příznivců fotografie a kulturní a umělecké veřejnosti. Tato práce popisuje, jak program a aktivity sdružení Pix.house ovlivňují propagaci a popularizaci dokumentární fotografie v oblasti umění i široce pojímané „nízkoprahové“ kultury.

Adrian Wykrota: PIX.HOUSE – Místo pro fotografii (PDF soubor)