Práce

Zuzana Zbořilová : Současná česká a slovenská fotografie architektury Subjektivní tendence

Autor: Zuzana Zbořilová
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Jan Pohribný
Inventární číslo: Mg-130/13
Rok: 2013

Ve své práci se zamýšlím nad tím, co je architektura a jakými různými způsoby ji můžeme  zobrazit a interpretovat. Architektura by měla být vnímána jako organická součást prostředí, ve kterém se nachází, a současně své okolí sama dotváří. Je hranicí mezi bezpečím vnitřku a nejistotou vnějšku. Zobrazovací přístupy ve fotografii architektury se během posledních dvaceti let výrazně proměnily, neboť jsou ovlivněny širšími souvislostmi: nově vzniklými společenskými fenomény způsobenými globalizací, svým ukotvením v kontextu evropské tradice, mizejícím rozdílem v přístupu fotografů a konceptuálně zaměřených umělců. Budu se tedy zabývat všemi těmito nastíněnými jevy a jejich vlivy na fotografii architektury v rozmezí let 1989 až 2012.

Zuzana Zbořilová: Současná česká a slovenská fotografie architektury Subjektivní tendence (PDF soubor)