Práce

MgA. Bc. Miroslav Zeman : Fotografické výstavy Institutu tvůrčí fotografie v galerii Opera

Autor: Miroslav Zeman
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Mg-204/18
Rok: 2018

Tato práce se zabývá fotografickými výstavami, které uspořádal Institut tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v Galerii Opera, která je součástí Divadla Jiřího Myrona, Národního divadla moravskoslezského (NDM) v Ostravě. Krátce se zabývá koncepcí výstavní činnosti a dává přehled o zrealizovaných výstavách od roku 2013. Text je doplněn materiály a fotografiemi, které dokumentují průběh výstav, a na začátku práce rozhovory s kurátory výstav. U samostatných výstav studentů Institutu tvůrčí fotografie jsou uvedeny stručné biografické údaje. Hlavní informace jsem čerpal z archivu ITF a webových stránek jednotlivých autorů.

Miroslav Zeman: Fotografické výstavy Institutu tvůrčí fotografie v galerii Opera (PDF soubor)