Práce

Vladimíra Kotra : Tajemství lesa v současné fotografii

Autor: Vladimíra Kotra
Teoretická magisterská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo: Mg-193/18
Rok: 2018

Tato diplomová magisterská práce se zabývá fotografickými cykly vytvořenými v pro-středí lesa. Časově se zaměřuje na současnou fotografii 21. století. Obsahově zahrnuje různé přístupy zpracování a uchopení tématu od inscenovaných a snově zabarvených cyklů přes současný dokument, osobní subjektivní cykly autorů až po land-art a instalace v lesní krajině. Všechna díla jsou vybrána s ohledem na jistou mystičnost a neobvyklost vzezření.

Vladimíra Kotra: Tajemství lesa v současné fotografii (PDF soubor)