Práce

Anna Tichá : Superhuman

Autor: Anna Tichá
Praktická bakalářská práce
Vedoucí: Dita Pepe
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo:
Rok: 2014

Praktická část mé bakalářské práce je tématicky spojena s tou teoretickou. Téma "nadlidí", neboli pomyslných ideálů krásy prezentovaných v dnešní době komerční fotografií mne navedlo na tento soubor portrétů. Principem fotografií v této sérii jsou digitálně upravené fotografie naprosto průměrných a někdy až podprůměrných lidí. Aplikováním retuší, změn v proporcích a v celkovém vzhledu, pak objevuji nové identity nafotografovaných osob. Jedná se o možnou podobu těchto osob z pohledu dnešní komerční společnosti. Jak by vypadal svět, kdybychom byli všichni uniformní a vypadali bychom všichni stejně? Série by měla nabádat k zamyšlení nad zobrazenou realitou a realitou virtuální, ve které žije čím, dál více jedinců. Jako doprovodná část je pak video, ve kterém je koncept shrnut v mini-příběhu a zaveden do absurdity dokonalosti.