Práce

Oldřich Pališek : Skupina olomouckých fotografů „DOFO“

Autor: Oldřich Pališek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Miloslav Stibor
Oponent: Miroslav Bílek
Inventární číslo: Bc - 09/93
Rok: