Práce

Jiří Votýpka : Fotografie Pavla Diase

Autor: Jiří Votýpka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Antonín Braný
Oponent: Blanka Choholová
Inventární číslo: Bc - 90/98
Rok: 1998