Práce

Roman Číž : Fotografia na VŠVU v Bratislavě

Autor: Roman Číž
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Petr Velkoborský
Inventární číslo: Bc - 91/99
Rok: