Práce

Pavel Rozsíval : Michal Macků

Autor: Pavel Rozsíval
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Miloslav Stibor
Oponent: Vladimír Birgus
Inventární číslo: Bc - 95/99
Rok: