Práce

Jana Šturdíková : Dom

Autor: Jana Šturdíková
Výstavní soubor za 2. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2014

V tejto práci pokračujem v téme, ktorú som otvorila a začala spracovávať v prvom ročníku štúdia na Institutu tvůrčí fotografie. Je to práca o funkcionalistickom dome postavenom v roku 1936 v Bratislave. Naša rodina v ňom prežila viac ako polstoročie života, ale v dôsledku reštitúcie sa do roku 2016 musí z neho vysťahovať. Samotný objekt sa pravdepodobne v dôsledku silného tlaku developerov bude búrať. Chcem, aby po tomto dome niečo zostalo a aby celkom neupadol do zabudnutia, keď už fyzicky nebude existovať. V bytoch domu hľadám pôvodné predmety, ktoré sa zachovali od postavenia domu v nezmenej podobe a sledujem, ako sa zmenili, prípadne boli nahradené, alebo odstránené v ďalších bytoch. Fotografie zoraďujem pod seba podľa poschodí, na ktorom boli odfotografované. Ak v niektorom byte fotografovaný predmet už neexistuje, zostáva na fotografiách prázdne biele miesto. Čím dlhšie na tejto práci venujem, tým viac sa dozvedám o živote obyvateľov tohto miesta, stále objavujem veci, ktoré pre mňa doteraz zostávali nepovšimnuté a pritom v dome existujú už od jeho postavenia a uvedomujem si, akú dôležitú úlohu v živote vecí a ľudí zohráva čas. Verím, že sa mi nakoniec podarí zmapovať všetky byty a spracovať túto tému aj do knižnej podoby, aby pamäť miesta a vecí zostala zachovaná aj pre ďalšie generácie. Aj keď som na začiatku netušila, že si na seba beriem takú veľkú úlohu, verím, že sa mi podarí dotiahnuť ju až do konca.