Práce

Jiří Doležel : SPOLU

Autor: Jiří Doležel
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2008

Koncem roku 2007 jsem byl požádán zástupci nestátní neziskové organizace Spolu o vytvoření souboru dokumentárních fotografi í, který by vypovídal o činnosti tamního dramatického kroužku. Tato organizace svým zaměřením usiluje o nezávislý a plnohodnotný život lidí s mentálním a kombinovaným postižením žijících v olomouckém regionu. Mým záměrem bylo vyhnout se dokumentárnímu pojetí tématu a vytvořit soubor portrétních fotografi í, který by zachytil „mladé umělce“ jako skutečné profesionální herce klasického kamenného divadla. Fotografi e vznikaly v prostředí Moravského divadla Olomouc v kostýmech ze hry „ My chceme hrát(ch)“. Mojí snahou především bylo, aby mentální postižení každého z nich bylo co nejméně patrné… k pohádce kterou hráli, jsem dotvářel jakousi iluzi, že je všechno v nejlepším pořádku a portrétovaní jsou profesionálními herci. 1 Hejkal – Zuzana Adamíková 2 Skřítek – Dagmar Holárková 3 Loupežník – David Tokoly 4 Červená Karkulka – Tereza Peroutková 5 Budulínek – Libor Pejzl 6 Pyšná princezna – Barbora Pospíšilová 7 Víla – Jana Orlíčková 8 Ježibaba – Jiří Janků