Práce

Radim Žůrek : Nevidomí

Autor: Radim Žůrek
Výstavní soubor za 1. ročník
Vedoucí: Neuveden
Oponent: Neuveden
Inventární číslo:
Rok: 2008

Vše co vidí, je tma. Veškeré vizuální představy jsou založeny na hmatové, zvukové a pachové informaci. Funkce jejich očí je výrazně snížena, ne však nulová. Řeč je o nevidomých, lidech žijících mezi námi. O lidech s obrovským handicapem. Přesto, že při pozdravu často řeknou: „Rád tě vidím!“, skutečnost je taková, že o zrak přišli. I když hledáme cesty jak jejich život ulehčit a sofistikovanými prostředky se je snažíme integrovat do společnosti, jejich problém nezmizí. Na fotografiích se představují zcela odkryti, bez potřeby svůj úděl jakkoli zlehčovat. Promlouvají o tom, čeho se museli vzdát a na co se pokouší nemyslet. Řeč jejich očí nevídáme často, ale určitě i ony umí být upovídané.